ELMATOM- tel.: 601 090 417 - blachy stalowe

Pomiary zakłóceń radioelektrycznych


Zjawisko ulotu występującego na przewodach i osprzęcie pod napięciem jest źródłem zakłóceń radioelektrycznych mogących pogorszyć odbiór radiowy.

Dopuszczalny poziom tych zakłóceń mierzonych w odległości 20 m od rzutu poziomego skrajnego przewodu linii przy częstotliwości 500 ± 10 kHz wynosi 57,5 dB (750 µV/m) przy wilgotności względnej nie większej niż 80% i temperaturze nie niższej niż 5° C (wg PN-77/E-05118).


Pomiary zakłóceń radioelektrycznych

Pomiary zakłóceń radioelektrycznych wykonujemy zgodnie z metodyką zawartą w PN-77/E-05118.Pomiary zakłóceń

Oferta

Pomiary zakłóceń radioelektrycznych
strzałka do góry