ELMATOM- tel.: 601 090 417 - blachy stalowe

Pomiary hałasu


Wykonujemy pomiary poziomu hałasu pochodzącego od
  • elektrowni
  • stacji elektroenergetycznych
  • napowietrznych linii elektroenergetycznych
  • na stanowiskach pracy

Pomiary hałasu pochodzącego o linii elektroenergetycznej

Oferujemy badania emisji hałasu do środowiska od linii elektroenergetycznych oraz obiektów infrastruktury elektroenergetycznej Prace terenowe poprzedzone są: rozeznaniem warunków pracy źródła, wyznaczeniem stref ochronnych, oraz obowiązujących dla nich wartości dopuszczalnych. Pomiary wykonywane są przez doświadczony zespół wzorcowanymi miernikami dźwięku firmy SVANTEK z równoległym monitoringiem warunków meteorologicznych.

Raport z badań zawiera przywołane wartości odniesienia, szkic sytuacyjny, oraz obliczenie emisji hałasu od źródła hałasu z uwzględnieniem tła akustycznego


Pomiary hałasu na stacji elektroenergetycznej

Oferta

Pomiary hałasu
strzałka do góry